Blog

Kỹ sư qs

Kỹ sư QS, nghề mà hầu hết kỹ sư Xây dựng đều muốn

Kỹ sư QS là 1 từ khóa mà nếu bạn là 1 kỹ sư Xây dựng, 1 nhà quản lý Xây dựng hay 1 chủ doanh nghiệp Xây dựng đều có sự quan tâm đặc biệt. Kỹ sư QS chính là người đang nắm giữ nguồn sống của Doanh nghiệp. Kỹ sư QS là nghề mà bất kỳ kỹ sư …

Kỹ sư QS, nghề mà hầu hết kỹ sư Xây dựng đều muốn Read More »

làm kỹ sư Qs là làm gì

Làm Kỹ sư Qs là làm gì? – Câu mà các Tân kỹ sư xây dựng thường hỏi

Khi gần ra trường hơn 90% Tân kỹ sư xây dựng đều không biết định nghĩa QS là gì? và không riêng các Tân kỹ sư xây dựng mà 80%  các kỹ sư lâu đều không định nghĩa được Làm Kỹ sư QS là làm gì? Bật mí về Làm kỹ sư Qs là làm …

Làm Kỹ sư Qs là làm gì? – Câu mà các Tân kỹ sư xây dựng thường hỏi Read More »

Scroll to Top