Làm Kỹ sư Qs là làm gì? – Câu mà các Tân kỹ sư xây dựng thường hỏi

 

 

 

Kỹ sư QS thường là vị trí luôn rất “HOT” trong công tác tuyển dụng của các đơn vị săn đầu người và các Công ty, tập Đoàn xây dựng. Vị trí này cũng là vị trí có các tên gọi khác trong công tác tuyển dụng như: Kỹ sư Dự toán, Kỹ sư bóc tách khối lượng, Quản lý chi phí, Kỹ sư kế hoạch, Kỹ sư kinh tế, Kỹ sư phụ trách thanh toán, Kỹ sư dự thầu và một vài tên gọi khác.

Kỹ sư QS phân theo vai trò của chức năng cũng rất đa dạng. Kỹ sư QS quản lý dự án trong các Ban quản lý dự án; Kỹ sư QS phụ trách công tác lập dự toán và khối lượng trong các đơn vị thiết kế; Kỹ sư QS phụ trách đấu thầu, cung ứng trong các đơn vị Nhà thầu, nhà thầu phụ thi công; Kỹ sư QS phụ trách kế hoạch, thanh toán A&B trong các Ban chỉ huy và còn một số đơn vị quản lý chi phí chuyên nghiệp như Nhất Nghệ, DLS, Arcadis … ở một số đơn vị còn có 1 số vị trí rõ ràng hơn như cost plan, cost control, contract manager.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top